Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 1

1.       Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

2.       Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.       Przy zapisie zgłaszający się winien:

·         Okazać dowód osobisty,

·         Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.       Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

5.       Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6.       W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może korzystać on z wypożyczalni.

§ 2

1.       Kaucję od czytelników można pobierać przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek, w kwocie równej wartości książki.

§ 3

1.       Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów.

2.       Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3.       Biblioteka może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem, lub przesunąć termin jej zwrotu.

4.       Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.       Biblioteka udziela informacji o poszukiwanych książkach.

6.       Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

7.       Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych na ich prośbę.

§ 4

1.       Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, przy wypożyczaniu winien zwrócić uwagę o stanie książki bibliotekarzowi.

2.       Za szkody wynikłe z zagubienia książki, uszkodzenia lub zniszczenia, czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.

§ 5

1.       Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin w §3 ust. 2 i 3 biblioteka może pobierać kary. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia aktualnych kosztów upomnienia.

§ 6

1.       Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 7

1.       Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

2.       Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Urzędu Gminy w Osięcinach.

3.       Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku.

 

 

 

 

 

CENNIK OPŁAT ZA UPOMNIENIA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W OSIĘCINACH

I. Opłaty za upomnienia:

Niniejszy cennik obowiązuje od 24. 03. 2014 r

 

 

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookie. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. Akceptuje uzycie plikow cookie

Akceptuje pliki cookie.

EU Cookie Directive Module Information